Søppelet skal sorteres!

Nye krav til kildesortering som trådte i kraft 1. januar 2023 har bidratt til at så og si alle er på leit etter løsninger som hjelper dem å sortere søppelet på arbeidsplassen. Vi har disse løsningene, enten det er til publikumsområder, resepsjoner eller til kantina.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – Lovdata

Det er en god grunn for at vi skal sortere avfallet vårt. Dersom vi kan gjenbruke mest mulig av det vi skal kvitte oss med så reduserer vi behovet for å ta ut flere ressurser fra naturen, og dermed tar vi bedre vare på miljøet vårt. Det kreves en innsats fra den enkelte av oss, og det krever systemer som legger til rette for at vi skal lykkes i stor skala. Sånn sett er vi en liten, men viktig brikke i dette systemet. Og det er vi stolte over. Det gir mening.

Frittstående beholdere i parker og gater, kildesortering for utemiljø, til pauserommet eller til publikumsarenaer. Du kan få avfallsbeholdere tilpasset kun for flasker eller glass og metall, papir, batterier, matavfall og restavfall – ja du får tilpasset akkurat de løsningene som du trenger til din bedrift.

Vi har tilbudt robuste og flotte avfallsbeholdere i alle varianter til inne og utemiljø i over 30 år i Norge, og vi sier ofte at vi selger til alt og alle – med unntak av privat husholdning.

Her er modellene Alicante og Calpe som kan leveres enkeltvis eller settes sammen til kildesorteringsstasjoner, merket med type avfall du vil sortere.

CALPE

ALICANTE 45 liter eller 60 liter

Avfallsbeholder, kildesortering
Handlekurv
Skroll til toppen